Promjene u udžbeničkoj politici u FBiH

Federalni ministar obrazovanja i znanosti Damir Mašić najavio je u razgovoru za Fenu, povodom početka nove školske godine, sveobuhvatne promjene u procesu udžbeničke politike u FBiH. Veliki broj primjedbi na dosadašnju udžbeničku politiku imali su roditelji, nastavnici i drugi koji su koristili proizvode takve udžbeničke politike, pa su se događali “apsurdi i sramote” poput vuka koji živi na grani, psovki u čitankama za osmi razred i drugo. – Što se tiče Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, kao i svih kolega, županijskih ministara koji su dio Koordinacije ministara obrazovanja i znanosti u FBiH, svi mi smatramo da se udžbenička politika apsolutno treba mijenjati, jer nije postavljena na odgovarajući način, kazao je Mašić.

On smatra da izbor recenzenata do sada nije bio dovoljno transparentan, a ministri članovi Koordinacije također smatraju da je do sada odobravan preveliki broj udžbenika, pa se događalo da za isti predmet istog razreda bude po osam do deset odobrenih udžbenika. – Nitko nikada nije kontrolirao koliki je broj tiskanih udžbenika, koliko je prijavljeno, koliko je pušteno na tržište. Nitko nikada nije ušao u strukturu cijene koštanja udžbenika. Nitko nije postavio pitanje zašto su u RS-u udžbenici jeftiniji i po dvije KM nego u FBiH, kaže Mašić. To su sve stvari koje su opredijelile članove Koordinacije da već na drugoj sjednici u lipnju pristupe procesu reforme udžbeničke politike. Ova rješenja, koja se pripremaju čitavo ljeto, i koja trebaju biti usvojena na sljedećoj sjednici Koordinacije ministara u sljedećih 15 dana, znače nova pravila koja će važiti od tog trenutka. Ministar Mašić navodi da će ta pravila ići prije svega u pravcu uvođenja striktne i jasne procedure i pooštrenih kriterija odabira recenzenata, pri čemu će biti u potpunosti uključeni županije i županijska ministarstva. Zatim, po prvi put će se uvesti analiza cijene koštanja i prije nego što se udžbenik formalno odobri za korištenje. – Također, ići će se na znatno smanjenje broja odobrenih udžbenika, jer ovo što se događalo u proteklom periodu izazvalo je potpuni kaos, kaže ministar. Veliku novost predstavljat će uvođenje visokokvalitentnih markica, kojima će svi tiraži odobrenih udžbenika biti pokriveni, tako da će izdavač kada mu se odobri udžbenik i određeni tiraž, dobiti točno toliko markica. – Svaki udžbenik koji se nađe u bilo kojoj knjižari u FBiH imat će ovu markicu i to će biti legalni udžbenici, za koje je plaćeno sve što treba. Oni udžbenici koji se eventualno nađu nakon toga u prodaji bez markica, morat će se provjeriti kako su došli tu, najavio je Mašić.