Lokalne vijesti

Projekt „Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju“ obuhvatio i općinu Vitez

Delegacija Evropske unije i Care international će u utorak, 27. februara 2018. godine, održati konferenciju povodom završetka velike romske aktivističke inicijative u sklopu projekta: „Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju“.

 

 

Konferencija će okupiti oko 50 mladih Roma i Romkinja koji će prezentirati svoje inicijative i rezultate koje su postigli kroz ovaj projekat. Tom prilikom će šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark dodijeliti simbolične vaučer/certifikate za novih 6 nagrađenih inicijativa, koje će u narednom periodu biti implementirane u Donjem Vakufu, Tuzli, Vitezu, Prnjavoru, Bijeljini i Travniku.

U protekla 4 mjeseca u ovu aktivističku inicijativu je bilo uključeno preko 50 mladih Roma i Romkinja iz Donjeg Vakufa, Travnika, Prnjavora, Viteza, Fojnice, Bijeljine, Tuzle i Vukosavlja, koji su nakon organizovanih edukativnih modula, dizajnirali i implementirali preko 30 malih akcija u svojim romskim zajednicama. Uređenje romskih zajednica, humanitarne akcije, male inicijative za uređenje infrastrukture u romskim zajednicama, edukativne radionice, očuvanje i zaštita romskih kulturno – istorijskih spomenika, samo su neke od inicijativa koje su kroz ovaj projekat osmislili i realizovali mladi Romi i Romkinje. Na taj način su pokazali da je kroz ovakav vid aktivizma moguće kreirati pozitivne priče i bolji život romske populacije.

U narednom periodu, u saradnji sa navedenim općinama će biti pokrenute brojne aktivnosti poput implementacije 5 malih grantova u iznosu od po 5.000 eura za konkretne promjene i poboljšanje uslova života romske populacije. Kroz projekat je predviđeno i zapošljavanje 5 mladih Roma i Romkinja, koji bi bili direktno uključeni kao spona između romskih zajednica iopština.

Projekat „Mladi Romi i Romkinje za prva i inkluziju“ finansira Evropska unija u iznosu od 350.000 eura, a implementira CARE International sa partnerskim organizacijama Bolja budućnost iz Tuzle i Otaharin iz Bijeljine. Osnovni ciljevi projekta su jačanje romskog omladinskog aktivizma i unapređenja javnih politika fokusiranih na romsku populaciju, na lokalnom i državnom nivou u odabranim općinama djelovanja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend