Prodana zaplijenjena imovina dužnika „Špedicija ATP“ Bugojno i „Termo-Ziegel Nigma“ Busovača

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik 16.2.2021. godine izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika „Špedicija ATP“ d.o.o. Bugojno i „Termo-Ziegel Nigma“ d.o.o. Busovača u ukupnom iznosu 368.000,00 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodani su poslovni objekti i zemljišta.

Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene uplaćen je u zakonski ostavljenom roku, a financijska sredstva koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih obveza poreznih obveznika po osnovu javnih prihoda. 

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih osoba, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.

                                                                                (Porezna uprava Federacije BiH)