Vijesti iz BiH

Pripremite se za novo digitalno doba i poručite već sada svoj kvalificirani elektronski potpis

Mnoge institucije i kompanije u BiH se pripremaju za ovo novo digitalno doba pa je tako i Uprava za neizravno oporezivanje BiH najavila uvođenje novih digitalnih usluga počev od 1. 7. 2021. godine, a koje podrazumijevaju upotrebu kvalificiranih elektronskih certifikata (potpisa).

Kvalificirani elektronski certifikat predstavlja osobnu iskaznicu u elektronskom poslovanju. Neke od njegovih osnovnih funkcija su da potvrdi autentičnost potpisnika, osigura integritet podataka i zaštiti elektronski dokument od promjene sadržaja. Prema zakonu o elektronskom potpisu, kvalificirani elektronski certifikat je pravno jednak vlastoručnom potpisu.

Halcom svoje certifikate izdaje na različitim medijima – kartici ili USB stiku, u ovisnosti od svrhe korištenja. Pojednostavljuje potpisivanje dokumentacije, platnih naloga, poslovanje sa zemljama Europske unije, uskoro i pristup različitim portalima i sl.

Kako najbrže i najjednostavnije doći do elektronskog potpisa rekla nam je Amela Muftić, direktorica kompanije Halcom d.o.o. Sarajevo, jedinog certificiranog izdavatelja kvalificiranih elektronskih potpisa za fizičke i pravne osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine:

“Elektronski certifikat (potpis) je budućnost digitalnog poslovanja koji uvelike olakšava rad poslovnim subjektima. Halcom teži da korisnicima približi digitalno poslovanje i omogući bržu i jednostavniju primjenu novih tehnologija, a posebno elektronskih potpisa u svakodnevnom radu. Od 2019. godine Halcom d.o.o. Sarajevo je certificiran pri Ministarstvu za promet i komunikacije BiH i time je jedini certificirani izdavatelj kvalificiranih elektronskih potpisa za fizičke i pravne osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine. U skladu s najavom Uprave za neizravno oporezivanje BiH o uvođenju novih digitalnih usluga Halcom je napravio posebnu ponudu za poručivanje Halcom kvalificiranog elektronskog certifikata/potpisa. Gospodarski subjekti koji naruče i uplate do sredine svibnja elektronski potpis imat će posebne popuste, kao i oni koji naruče pet i više certifikata”.

Više o tome na linku: https://www.halcom.ba/ba/smanjite-troskove-sa-halcom-elektronskim-certifikatom/

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend