Priopćenje Općine Vitez o blokadi deponije otpada

Povodom blokade deponije komunalnog otpada, OPćina Vitez oglasila se službenim priopćenjem za javnost, koje prenosimo u cijelosti: “Općina Vitez, iako zvanično neupoznata sa zahtjevima i razlozima zbog čega je blokirana Gradska deponija od strane mještana mjesne zajednice Bila, želi informisati javnost o sljedećim činjenicama:

Gradska deponija komunalnog otpada ” Brizjak” je u funkciji od trećeg mjeseca 2008.godine. Sa mjesnom zajednicom Bila zaključen je Sporazum o lociranju deponije na period od pet godina.Tim sporazumom propisan je način odlaganja komunalnog otpada po kojem je  dužan  postupati  JKP”Vitkom” Vitez pri korištenju deponije, zatim obaveze  prema MZ Bila  kao i rješavanje svih eventualnih imovinsko-pravnih odnosa. Nadzor nad ovim poslovima vršen je od strane predstavnika MZ Bila i predstavnika Službe za opću upravu. Iako je povremeno dolazilo do ostupanja u prekrivanju deponije (zbog kvara na stroju ili kraćeg nedostatka inertnog materijala) ova odreba se provodi u kontinuitetu uz  nadzor komunalne inspekcije općine Vitez  poštujući svaku pozitivnu sugestiju potpisnika Sporazuma. Općinski načelnik sa službama održao je više sastanaka sa predstavnicima MZ Bila o realizaciji  odredaba potpisanog Sporazuma i  rješavanja putne infrastrukture do  naselja Veliki Mošunj, unutar naselja i prema privremenoj deponiji. Konstatovano je da  su  ispoštovane odredbe Sporazuma o čemu postoji  Službena zabilješka od  25.01.2013. koja je usaglašena sa predstavnicima mjesne zajednice. Općina Vitez je nastavila sa korištenjem gradske deponije za  odlaganje komunalnog otpada a uporedo stim je pokrenula postupak pribavljanja potrebne dokumentacije za istu izradom Plana prilagođavanja upravljanja otpadom koji je proslijeđen Fedralnom ministarstvu okoliša na odobrenje. U cilju konačnog razrješenja pitanja učešća  MZ Bila  vezano za rad privremene deponije i o aktivnostima na rješavanju njenog statusa   upoznati su predstavnici  MZ Bila dopisima iz Općine. U nastavku ovog saopćenja  dajemo pregled  aktivnosti općine Vitez po pitanju rješavanja statusa deponije za komunalni otpad u ovoj godini:

 

– Dana 29.03.2013. zaključen je Ugovor o izradi Plana prilagođavanja ;

– Nakon izrade Plana  isti je sa pratećom dokumentacijom proslijeđen Fedralnom ministarstvu okoliša i turizma koji je  u šestom mjesecu ove godine   odobren;

– U daljnjem postupku izvršena je prijava na Javni poziv – Akcioni plan strategije okoliša – koji je još u toku i čije rezultate  očekujemo;

Eventualno zatvaranje ili nastavak korištenja privremene gradske deponije  biti će usklađeno sa planom i dinamikom aktivnosti  definisanim navedenim Planom prilagođavanja upravljanja otpadom, projektima, dozvolama  i ostalim aktima koji će biti usklađeni sa zakonom i odobreni od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Općina Vitez sa svojim službama spremna je za rješavanje svih otvorenih pitanja putem razgovora i da zavisno od mogućnosti i nadležnosti učestvuje u rješavanju istih. Istovremeno  ne podržavamo rješavanje pitanja „na ulici“. Također u interesu svih građana i općeg zdravlja koordiniramo sa svim relevantnim institucijama za provođenje zakona od kojih tražimo postupanje u skladu sa nadležnostima.”

OPĆINSKI NAČELNIK

Advan Akeljić  s.r.