Vijesti iz BiH

Prikupljanjе sredstava za financiranje međunarodnih humanitarnih projekata za 2021.

Svake godine pri Stožeru NATO-a u Briselu organizira se dvodnevni humanitarni događaj pod nazivom „NATO Charity Bazaar“, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za financiranje međunarodnih humanitarnih projekata, među kojima su redovno i projekti iz BiH.

S tim u vezi, obavještavamo sve organizacije koje se bave humanitarnim radom da je NATO Charity Bazaar 23. ožujka 2021. godine otvorio proces prijavljivanja projekata za financiranje iz sredstava NATO Charity Bazaara.

Stoga, pozivamo sva zainteresirana humanitarna udruženja, društva i druge organizacije, koje se bave humanitarnim radom i koji su zainteresirani za prijavljivanje za dodjelu sredstava NATO Charity Bazaar-a, da se prijave putem web-stranice www.natocharitybazaar.org i detaljno informiraju o smjernicama, obrascima za aplikaciju i ostalim kriterijima za podnošenje prijave projekata.

Maksimalna suma novca koja se može dobiti po projektu iznosi 10.000, 00 eura. Rok za podnošenje prijava je 1. svibanj 2021. godine.

Naime, „NATO Charity Bazaar“ je organizacija formirana 1967. godine, koja je počela s radom 1968. godine, a od 26.4.2005. godine je registrirana u Belgiji kao neprofitna organizacija. Primarna svrha ove organizacije je izgradnja prijateljstva između ljudi iz raznih zemalja, koja se kroz godine razvijala, od upoznavanja kulture, tradicije, običaja i raznih delicija zemalja do veoma važnog rada na prikupljanju novčanih sredstava za financiranje humanitarnih projekata širom svijeta. Odbor radi tijekom cijele godine, a nizom pojedinačnih aktivnosti, kao što su prodaja domaćih proizvoda slatkog i slanog programa i tombola, kroz godinu se prikupljaju novčana sredstva u zajednički fond za financiranje međunarodnih humanitarnih projekata.

Svake godine „NATO Charity Bazaar“ poziva zainteresirane humanitarne organizacije i društva da podnesu prijave za financiranje humanitarnih projekata, a proces zaprimanja kompletiranih aplikacija, koje moraju biti popunjene u skladu sa smjernicama i obrascima za aplikaciju i na engleskom jeziku, otvoren je do 1. svibnja svake godine, nakon čega slijedi transparentan i objektivan proces revizije i selekcije prijavljenih projekata po točno definiranim kriterijima od strane „NATO Charity Bazaar“.

Stoga, još jednom pozivamo i obavještavamo sve zainteresirane humanitarne organizacije i društva da se prijave i informiraju putem linka www.natocharitybazaar.org

Info – Мisija Bosne i Hercegovine pri NATO

(Ured za odnose s javnošću MO BiH)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend