Vijesti iz BiH

Prijavu poreza na dohodak porezni obveznici mogu podnijeti do 30.4.2021. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da do 30.4.2021. godine mogu podnijeti Prijavu poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu.

Sukladno odredbama članka 35. stavak (6) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, br.  10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) porezni obveznici su dužni u roku propisanom za podnošenje porezne prijave u cijelosti izmiriti obveze po osnovu poreza na dohodak za prethodni porezni period.  

Porezni obveznici su dužni Prijavu poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 s propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava.

Sve informacije u vezi adresa na koje se može dostaviti Obrazac GPD-1051 porezni obveznici mogu dobiti putem telefona i e-maila. 

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacijskim jedinicama i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavještenja u vezi s radnim vremenom, brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacijskih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.  

(Porezna uprava Federacije BiH)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend