Vijesti iz BiH

Prijavite korupciju!

Javnost u BiH, ali i šire sve infomacije o osnivanju, nadležnostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije može naći na web-stranici www.apik.ba.

Web-stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. Stranica sadrži sve podatke o osnivanju, nadležnostima i djelokrugu rada Agencije, ključnim pojmovima i vijestima iz zemlje vezanim za korupciju, zakone, Strategiju za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) i Akcijski plan za provedbu Strategije, međunarodne dokumente i konvencije koje tretiraju oblast korupcije, kao i buduće projekte na kojima će Agencija raditi. Građani će imati mogućnost elektronskim putem, odnosno putem obrasca koji je dostupan na web-stranici Agencije, prijaviti korupciju. Stranicu je financirao EUPM, priopćeno je iz Agencije.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend