Vijesti iz BiH

Prezentiran projekt Dobri susjedi

Danas je u Sarajevu održana prezentacija projekta „Dobri Susjedi“, koji je za cilj imao predstaviti korisne segmente hrvatskog pregovaračkog i procesa pristupanja Europskoj uniji, s posebnim naglaskom na poglavlja pravne stečevine EU koja se bave sigurnošću hrane i okolišom.

Projekt je financirala Vlada Velike Britanije, a implementiran je od strane think-tanka Populari u saradnji s Europskom inicijativom za stabilnost. Kao što je pokazalo iskustvo Hrvatske, koja naredne godine postaje članicom EU, provedba EU standarda u oba ova sektora ima direktan uticaj na život građana. Kako BiH tek treba podnijeti zahtjev za članstvo u EU i započeti proces usklađivanja s EU standardima, pred našom zemljom je veliki izazov provođenja potrebnih reformi kako bi se BiH harmonizirala s pravilima koja važe u Uniji. Ukazujući na iskustva Republike Hrvatske koja je ovaj proces uspješno okončala, i fokusom na tehničke sektore poput zaštite okoliša i sigurnosti hrane, Populari želi usmjeriti polemike unutar BiH vezane za EU, koje su postale prezasićene politikom i ideologijom, u arenu praktičnih i konkretnih rješenja za zadatke na putu Bosne i Hercegovine ka EU. U okviru prokekta Dobri Susjedi, imali smo priliku organizirati i dvije panel diskusije koje su ugostile osobe direktno zadužene za vođenje progovora s EU u okviru navedena dva poglavlja, između ostalih gospodina Nikolu Ružinskog i gospođu Ružicu Gelo. Također, na osnovu istraživanja provedenog u Hrvatskoj i BiH, Populari je proizveo dva Vodiča namjenjena javnim službeniciima u BiH, jedan za poglavlje Okoliš, a drugi za Sigurnost hrane, u kojim je detaljno opisano kako je cijeli proces tekao u Republici Hrvatskoj. Pored toga, u okviru projekta, analizirali smo gdje se BiH trenutno nalazi kada su u pitanju ova dva poglavlja, te koristeći se konkretnim pričama iz Hrvatske, Populari je objavio i Analizu koja sadrži set preporuka namjenjenih donosiocima odluka u BiH. Sve navedeni poblikacije, kao i detaljnije informacije o projektu, dostupni su na internet stranici projekta: www.dobri-susjedi.org. Iako je projekt Dobri susjedi završen, vjerujemo da će njegovi zaključci poslužiti kao platforma za daljnje rasprave o procesu pridruživanja u BiH, jer kako je hrvatsko iskustvo pokazalo, da bi ovaj proces bio okončan, u njega se aktivno moraju uključiti svi segmenti društva. Što se to ranije dogodi, proces će teći brže. Učenje iz hrvatskog predpristupnog procesa, kako bi se izbjeglo ponavljanje njihovih grešaka, je ključno. Hrvatska je demonstrirala svoju spremnost da podijeli svoja iskustva i znanje stečeno tokom procesa. Sada je potez na BiH vlastima da pokažu inicijativu da tu pomoć iskoriste na pametan način, te da istinski preuzmu vlasništvo nad procesom pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend