Lokalne vijesti

Prezentacija na temu “EU i pred-pristupni programi – IPARD”

REZ Agencija, u suradnji s projektom FARMA (USAID/Sida) i društvom za tehničku podršku GIZ, organizovala je predavanje/seminar na temu “EU i predpristupni programi – IPARD”. IPARD je komponenta IPA Programa koja je namijenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Bosni i Hercegovini će uskoro biti dostupni fondovi u okviru ovog programa, a već je počela i priprema IPARD sektorskih analiza u BiH, kao jedan od preduvjeta za korištenje sredstava IPA komponente za ruralni razvoj. S obzirom da su poljoprivreda i ruralni razvoj jedan od strateških sektora razvoja regije Centralna BiH, potrebno je da se što kvalitetnije pripremimo za korištenje ovih fondova. Predavanje na temu EU i predpristupni programi – IPARD, s posebnim osvrtom na iskustva iz Hrvatske, je veoma korisno kako bismo se pravovremeno pripremili za korištenje EU fondova i prikupili potrebne informacije i korisna iskustva. Prezentaciji su nazočili predstavnici općina, lokalnih razvonih agencija, poduzeća i zadruga s područja regije Centralne BiH, zatim predstavnici općine Visoko, SERDA-e i drugi uvaženi gosti.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend