Prezentacija dokumenta „Pregled odbrane“ za članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

U Ministarstvu odbrane BiH je upriličena prezentacija usvojenog dokumenta „Pregled odbrane“, koju su za članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamantarne skupštine BiH, upriličili najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

 

Sastanku su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH koje su predvodili ministrica odbrane Marina Pendeš i načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč sa saradnicima, a predsjedavajući komisije Sifet Podžić predvodio je delegaciju Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost u kojoj su se nalazili zamjenici predsjedavajućeg Borislav Bojić i Borjana Krišto i Mario Karamatić, te parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, sa saradnicima.

 

Delegaciji Komisije za odbranu i sigurnost prezentiran je dokument Pregled odbrane, sa Planom i fazama implementacije, kao i sastavni dio dokumenta – Plan razvoja i modernizacije OS BiH 2017-2027.godine.

 

Ministrica Pendeš je prisutne upoznala da je sa usvajanjem ovog dokumenta učinjen značajan pomak u pogledu NATO integracijskog procesa BiH, imajući u vidu da se navedenim dokumentima definiraju daljnje aktivnostu u sektoru odbrane usmjerene na izgradnju modernih, kvalitetno opremljenih, obučenih i priuštivih oružanih snaga, koje će biti interoperabilne sa NATO snagama. Također, ministrica je izrazila očekivanje za povećanjem izdvajanja za odbranu u narednom trogodišnjem ciklusu planiranja budžeta za institucije odbrane.

 

Predsjedavajući Komisije Sifet Podžić izrazio je zadovoljstvo sa sadržajem dokumenta, „posebno kada je u pitanju jačanje logističke podrške komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH“, te nagovijestio parlamentarnu podršku Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost u smislu rješavanja pitanja neperspektivnih lokacija i predaje tih lokacija nižim organima vlasti.

(Ured za odnose s javnošću)