Lokalne vijesti

Preporuka o organiziranju prijevoza uposlenika

Kantonalni stožer civilne zaštite KSB dostavio je Ministarstvu gospodarstva KSB Preporuku za postupanje broj: 01-40-6/20-4 od 24.03.2020. godine, a u vezi s Naredbom Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.3.2020. godine.

Ovom Preporukom obavještavaju da su u konzultaciji s Federalnom upravom civilne zaštite dali preporuku da poslodavci i druge pravne osobe sami organiziraju prijevoz za svoje uposlenike, uz obvezno poštovanje higijensko-epidemioloških mjera (udaljenost između putnika, zaštitne maske i rukavice, dezinfekcija vozila poslije svake vožnje i dr.).


Za svako vozilo obvezno je posjedovanje ugovora o izvanlinijskom prijevozu, popis uposlenika koji se prevoze ili iskaznica gospodarskog subjekta s fotografijom uposlenika, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe. Ukoliko je vozilo u vlasništvu gospodarskog subjekta, potreban je dokaz o toj činjenici.
Za potrebe poštivanja policijskog sata svi uposleni trebaju imati potvrde gospodasrkog subjekta izdate s memorandumom, da uposlenik radi u smjenama, a istu možete preuzeti na Službenoj stranici Vlade KSB (www.sbk-ksb.gov.ba).


Apeliramo na gospodarske subjekte da se ponašaju odgovorno i da se strogo pridržavaju pojačanih higijensko-epidemioloških mjera izdanih od strane nadležnih institucija kako bi zaštitili sebe, svoje obitelji i najugroženije kategorije stanovništva.

Ministar, Nisvet Hrnjić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend