Lokalne vijesti

Prekinuta sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Današnja 16. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik prekinuta je nakon žustre rasprave oko 2. točke Dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog Odluka o usvajanju Proračuna Riznice Općine Novi Travnik za 2019. godinu, po proračunskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik.

Nastavak sjednice najavljen je za desetak dana.

Raspravljajući o 1. točki Dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog Odluke o visini mjesečne naknade vijećnicima u Općinskom vijeću i načinu raspodjele novčanih sredstava namjenjenih za rad vijećnika u Općinskom vijeću Novi Travnik, novotravnički vijećnici odbili su Prijedlog o povećanju pušala i jednoglasno usvojili Prijedlog vijećnika Fikreta Skopljaka (BPS) i Marijana Marijanovića (HDZ BiH), da se novac preusmjeri za stipendiranje studenata i rekonstrukciju Centra “Duga”.

Također, na prijedlog Fikreta Skopljaka donesen je zaključak da se za sljedeću redovitu sjednicu pripremi točka Dnevnog reda u okviru koje će se raspravljati o raspodjeli novca namijenjenog za financiranje političkih stranaka, a koji bi se trebao preusmjeriti za financiranje stipendija.

(centralna.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend