Predstavnici EBRD-a sutra u Vitezu?

Vitez bi sutra trebali posjetiti predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj, EBRD-a, kako bi provjerili je li izgradnja magistralnog plinovoda Zenica-Travnik, u dijelu koji prolazi kroz općinu Vitez, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. „Projekti EBRD-a moraju biti u skladu sa svim relevantnim domaćim zakonima“, stoji u pismu kojeg je predstavnicima viteških Mjesnih zajednica Kruščica, Gačice i Bila uputio Giulio Moreno, direktor EBRD-a u BiH. Zapravo je riječ o odgovoru predstavnika EBRD-a na pisma koje su na brojne adrese uputili mještani tri spomenute viteške Mjesne zajednice, a EBRD je među rijetkima koji su na poslane dopise odgovorili. Pored dopisa i peticija protiv izgradnje plinovoda kroz njihova naselja, a za koji bi sredstva osigurao EBRD, mještani Krušćice, Gaćica i Bile podnijeli su i tužbu protiv Vlade FBiH koja je na sjednici od 22. prosinca prošle godine gradnju plinovoda proglasila javnim interesom, a „BH-Gas“-u kao investitoru dala odriješene ruke da može krenuti s postupkom izvlaštenja nekretnina na području dvije Županije: Srednjobosanske i Zeničko- dobojske.

Vladu F BiH zbog ovakve odluke tuže tri viteške Mjesne zajednice; Krušćica, Gačice i Bila te još 15 pojedinaca, također žitelja naselja koja pripadaju navedenim Mjesnim zajednicama, a u procesu pred Županijskim sudom u Sarajevu zastupa ih Vlado Slišković, odvjetnik iz Kiseljaka. „Predložena trasa plinovoda nije u skladu s Prostornim planom općine Vitez i Srednjobosanske županije“, stoji u tekstu tužbe čiji podnositelji podsjećaju kako se općinski i županijski prostorni plan ne mogu mijenjati bez provođenja javne rasprave. A bez prethodno provedene javne rasprave, odluku o prolasku trase magistralnog plinovoda Zenica- Travnik kroz MZ Kruščica, Gačice i Bila 16. lipnja prošle godine usvojilo je Općinsko vijeće Vitez. Brojni zahtjevi za izmještanje trase plinovoda izvan naseljenih mjesta  upućeni općinskim vlastima Viteza i investitoru „BH-Gas“-u ostali su bez odgovora te očajni mještani nade polažu u EBRD i pravosuđe od kojeg očekuju da zaustavi kršenje odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno zaštiti njih i njihovu imovinu. Tvrde i da je Odluka o usvajanju magistralne trase plinovoda kroz naseljena područja kontradiktorna i Pravilniku o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima koji se, u pravilu, grade izvan naseljenih područja. Mještani naselja kroz koja se planira graditi plinovod napominju da su diljem Svijeta u posljednje vrijeme zabilježeni brojni slučajevi pucanja plinovoda koji su rezultirali eksplozijama i požarima s ljudskim žrtvama. „Ne želimo živjeti uz potencijalnu bombu“, poručuju mjerodavnim stanovnici MZ Kruščica, Gačice i Bila. Osim najvažnijeg sigurnosnog aspekta, mještani tri viteške MZ navode i da bi gradnja plinovoda kroz njihova naselja zaustavila svaku daljnju izgradnju, što također nije zanemarivo.

(središnja bosna)