Lokalne vijesti

Predsjedništvo OO HDZ BiH Vitez na sastancima s članovima 17 temeljnih ogranaka

Sukladno zaključcima Središnjeg odbora HDZ BiH, ali i Planu i programu rada OO HDZ BiH Vitez Predsjedništvo OO HDZ BiH Vitez, na čelu s predsjednikom Marjanovićem tijekom mjeseca studenog realiziralo je sastanke s predstavnicima 17 izvršnih odbora temeljnih ogranaka Stranke u Vitezu.
Kroz ove sastanke vodstvo OO HDZ BiH Vitez razgovaralo je s više od 70 osoba direktno uključenih u rad Općinskog odbora na terenu s ciljem raščlambe urađenog u prvih 11 mjeseci tekuće godine, ali i što bolje pripreme plana aktivnosti za 2018. godinu.
Težišno je razgovarano o aktivnostima na unaprijeđenju komunalnih usluga, poput vodoopskrbe, javne rasvjete, odvoza otpada i čistoće.

Izraženo je zadovoljstvo realizacijom određenih projekata kao što je rekonstrukcija puta i nogostupa u dijelu naselja Mošunj, asfaltiranje puteva u Poslovnom centru 96, u Grginom Polju, Dubravici, Šantićima, Gačicama…, te betoniranje puta u Zabilju.

Rađene su rekonstrukcije i na pojedinim vodovodima kao na primjer Zabilju. Kada su u pitanju komunalne apelirano je na stanovnike da svoje obveze prema JKP „Vitkom“ i Općini drže urednim jer je to jedan od uvjeta učinkovitosti na ovome polju.
Kada je u pitanju MZ Centar rađeno je na uređenju igrališta ispred Gradske knjižnice i kod autobunog kolodvora, rekonstruiran je dio ulice Hrvatskih branitelja, izrađena pješačka staza od Hrvatskog doma do Srednje škole „Vitez“, a škola je dobila ogradu.

Prošren je i parking u ulici Kulina bana u kojoj je izvršeno i popločanje pješačke staze, a asfaltiran je i plato gdje se nalaze garaže zgrade „Vitežanka“. Također, nastavljen je i projekt na energetskoj učinkovitosti stambenih zgrada, te je u partnerstvu s građanima izvršena rekonstrukcija dvije fasade.
Načelnik općine Bošnjak- Matić Vitez tijekom svih susreta s predstavnicima TO pozvao je nazočne da se u punoj mjeri uključe u rad lokalne zajednice, kako bi se u narednom razdoblju nastavilo s rješavanjem izazova u radu lokalne zajednice, a nazočne je informirao kako je izabran i prinudni upravitelj u JKP „Vitkom“ te da je odabran izvođač za zimsko održavanje cesta na području Viteza. Također, kazao je kako su u planovima Općine i ostali projekti koji nisu realizirani u 2017. godini, te da je nužno učiniti maksimalan napor kako bi se realizirali u 2018. godini.
Naglašena je i važnost blagovremenog usvajanja proračuna općine Viteza za 2018. godinu kako bi se na vrijeme mogli planirati kapitalni projekti za narednu godinu, te s time u vezi OO HDZ BIH Vitez drži kako Nacrt proračuna treba žurno ići u proceduru s ciljem poštovanja svih rokova. Pozvani su svi dužnosnici iz temeljnih ogranaka na puni angažman, poštivanje svih propisa i sinergijsko djelovanje kako bi se sve predviđeno Planom rada u skorom vremenu i realiziralo.
OO HDZ BiH Vitez

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend