Vijesti iz BiH

Predložen novi Zakon o PDV-u: Pooštravaju se kazne

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dao je saglasnost na Prednacrt zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjavanje entitetskim parlamentima.

EU usklađivanje

Kako su nam pojasnili iz UIO, glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje s propisima EU koji reguliraju sistem plaćanja ovog poreza. Poseban dio obrazloženja izmjena Zakona o PDV-u odnosi se na uvođenje diferencirane stope PDV-a.

Naime, uvođenje diferencirane stope prije provođenja reformi koje imaju za cilj smanjenje budžetskih opterećenja ne predstavlja produktivnu mjeru, jer bi isto moglo dovesti do umanjenja prihoda i do fiskalne nestabilnosti budžeta svih nivoa vlasti. UIO izražava stav (koji je istovjetan stavu i preporuci MMF-a) da je efikasnija opcija jedinstvene stope PDV-a – pojasnili su.

Dodali su da je najznačajnija novina da su oslobađanja od PDV-a u potpunosti harmonizirana s pravilima primjenjivim u EU, uz precizno određenje oslobađanja koja se tiču uvoza roba u BiH.

– Olakšan je postupak za oslobađanje po osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. Posebnu pažnju zaslužuje izmjena oslobađanja kod prometa građevinskih objekata. Naime, od plaćanja PDV-a, kao i ranije, oslobađa se promet objekata ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se objekti nalaze, ali samo ako je promet izvršen poslije prve upotrebe objekata ili njihovih dijelova – naglašeno je.

Novčani iznosi

Iz UIO su nam pojasnili da je i sistem novčanog kažnjavanja reguliran na način da je u potpunosti harmoniziran s važećim prekršajnim zakonodavstvom u BiH i znatno se razlikuje u odnosu na postojeći zakon.

– Najznačajnije izmjene su u tome da je izmijenjena odredba o odmjeravanju kazne u visini koja predstavlja 50 posto obaveze za izlazni odnosno ulazni PDV, a što je u vezi i s određivanjem visine prekršaja i za odgovorno lice, kao i precizno definiranje instituta zastare za prekršaje.

Strani prijevoznici

Iz UIO dodali su da se uvodi i oporezivanje usluga prijevoza putnika koje obavlja strani prijevoznik na teritoriji BiH.

– Određena je prosječna naknada koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 maraka pomnožen s brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH – pojašnjeno nam je.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend