Lokalne vijesti

Pravo građenja kao pravni osnov za projekte javno-privatnog partnerstva

Vlada Srednjobosanskog kantona uz podršku USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAID/SGIP), započela je izradu novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP).

 

Skupština Srednjobosanskog kantona je na 24.sjednici održanoj 24.10.2017.godine prihvatila nacrt Zakona o JPP.

Na do sada održanim javnim raspravama u jedinicama lokalne samouprave na području Srednjobosanskog kantona značajan interes učesnika, osim o samom konceptu JPP, odnosio se na primjenu prava građenja u JPP projektima.

S ciljem boljeg razumjevanja oba koncepta (JPP i pravo građenja) te njihove učinkovitije primjene u praksi, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona i interresorna radna grupa Vlade Srednjobosanskog kantona uz podršku predstavnika (USAID/ SGIP) projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini u sali zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona organizovali su prezentaciju i diskusiju pod nazivom “Pravo građenja kao pravni osnov za projekte javno-privatnog partnerstva.

Prezentaciju je održala prof.dr.Meliha Povlakić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, priznati stručnjak u oblasti stvarnih prava.

Ispred (USAID/SGIP) projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini učestvovale su Almedina Šuvalija-zamjenica direktora, Šemsa Alić-ekspert za oblast javno-privatnog partnerstva i Adnan Ljumić asistent za tehničku podršku i logistiku.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend