Lokalne vijesti

Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“

Ako želiš jednom djetetu…

 • biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
 • pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj obiteljskoj situaciji
 • omogućiti da kroz druženje s tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
 • omogućiti da kroz druženje s drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu

Ako si …

 • uzrasta od 20 do 30 godina
 • spreman/na na 20 sati volonterskog rada mjesečno

… Onda si spreman/na biti volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra…

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvaća:

 • edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
 • tjedno druženje s djetetom tijekom jedne školske godine
 • savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu s djecom
 • podršku stručnog suradnika iz Centra za socijalni rad
 • druženje s drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima

Kako se prijaviti

Ispuni aplikaciju na linku.

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 030 511 565 ili e-mail sbss.travnik@cem.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend