Lokalne vijesti

Poziv za sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Vitez da prisustvuju Javnoj raspravi

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Vitez da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Vitez za 2021. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Javna rasprava će se održati u velikoj sali Općine Vitez , u petak 1.10.2021. godine sa početkom u 9:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

  • Informacije o ReLOaD2 projektu
  • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Vitez u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu
  • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:

1. EKOLOGIJA
1.1.Unapređenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
1.2.Detekcija i sanacija zagađenih područja na teritoriji općine Vitez (divlja odlagališta i dr.)
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno naslijeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
5. COVID-19
5.1.Unaprijediti svakodnevni život kroz savjetodavnu i drugu pomoć u vrijeme Covida-19
6. OSTALO
6.1.Kreiranje novih sadržaja na igralištu iza Konzuma

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend