Lokalne vijesti

POZIV za javnu raspravu za „Izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Dio centra grada”

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Vitez, da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Dio centra grada“.Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici, održanoj 14.10.2020. godine, donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacijskog plana Dio centra grada i Zaključak o provođenju javne rasprave.

Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.

Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 23.12.2020. do 6.1.2021.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi s naznakom „Javna rasprava Dio centra grada“.

Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo ih, ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.

IZVOD IZ REGULACIONOG PLANAPRIJEDLOG IZMJENE PLANA
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend