Lokalne vijesti

Poziv za dostavu prijedloga za izradu programa rada OV Vitez za 2021.godinu

U skladu sa odredbama člana 46. Poslovnika Općinskog vijeća Vitez  („Službeni glasnik Općine Vitez“, broj: 7/09) tajnik Općinskog vijeća i predsjednik Općinskog vijeća su počeli sa pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu.


            Pozivaju se: vijećnici, klubovi vijećnika, načelnik Općine, općinske službe za upravu, javna preduzeća, javne ustanove, političke stranke koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesne zajednice, udruženja građana i građani ukoliko imaju prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu, a odnose se na navedenu nadležnost da iste dostave najdalje do 01.02.2021. godine, a u cilju utvrđivanja Prijedloga programa rada OV za 2021.godinu.


            Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, i direktnom predajom na protokol Općine.
            Za sve eventualne upite možete nas kontaktirati na broj tel:

030 /718 209.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend