Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedjeljak, 8.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

Također, tokom trajanja ReLOaD Javnog poziva biće organizovana još dva mentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Treći sastanak sa mentorom u petak, 12.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.
  • Četvrti sastanak sa mentorom u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

 Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na amina.dananovic@undp.org

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).