Vijesti iz BiH

Poziv obveznicima fiskalizacije i ovlaštenim servisima fiskalnih proizvoda

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da sami izvrše provjeru prijenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH.

Analizom prijenosa podataka s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave FBiH utvrđeno je da jedan broj obveznika fiskalizacije ne vrši dnevno prijenos podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave Federacije BiH. Stoga podsjećamo porezne obveznike da je člancima 44. i 45. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH“, broj: 81/09) i člancima 33. i 36. Pravilnika o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH’’, broj: 50/20 i 92/20), propisano da ukoliko je bilo prometa obveznik je dužan na kraju dana poslati dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima, odnosno osigurati očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i prijenos očitanih podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava FBiH je omogućila poreznim obveznicima da mogu izvršiti provjeru javljanja i prenosa podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PU FBiH, na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/5 .

S obzirom na to da cilj Porezne uprave FBiH nije kažnjavanje obveznika već razvoj partnerskih odnosa pozivamo porezne obveznike da najkasnije do 5.2.2021. godine sami izvrše provjeru da li je njihov promet prenesen na server Porezne uprave FBiH i nepreneseni promet prenesu na server Porezne uprave.

U cilju sprječavanja manipuliranja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze Porezna uprava FBiH će istekom danog roka izvršiti provjere prijenosa podataka na server Porezne uprave FBiH i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da je za slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prijenosa dnevnih izvještaja na server PU FBiH, člankom 52. stavak 1. točka m. Zakona o fiskalnim sistemima za obveznika – pravna osoba – propisana sankcija u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovornu osobu u pravnom subjektu 1.000 KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovno učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz članka 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionirani zakonom propisanim kaznama u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorna osoba u pravnom subjektu – ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM. Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stavka 1. ovog članka u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih financijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u svezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz članka 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz članka 276. Krivičnog zakona FBiH.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend