Lokalne vijesti

Poziv na usmenu javnu raspravu

POZIV NA USMENU JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu Elaborata o izdvajanju dijela šuma i šumskog zemljišta radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacionog centra „Zabrđe“ u općini Vitez.

Usmena javna rasprava će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) u 11:00 sati u zgradi jedinice lokalne samouprave općine Vitez, Stjepana Radića broj 1, u sali Općinskog vijeća Vitez.

Na javnoj raspravi će biti izvršena prezentacija Nacrta Elaborata i predloženih turističkih i sportsko-rekreacionih sadržaja.

Prilog:

– Nacrt Elaborata o izdvajanju šuma i šumskog zemljišta

PREDSJEDNIK KOMISIJE

………………………………….
Trako Ismet

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend