Lokalne vijesti

POZIV na “Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla”

Pozivaju se svi zainteresovani, fizička i pravna lica s područja općine Vitez za javnu prezentaciju Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla” a koja će se održati 20.12.2017. godine (srijeda) u 11 sati u sali Općine Vitez .
Organizator prezentacije je Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj i Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo.
Sadržaj prezentacije je slijedeći:

• Šta je plodnost tla?
• Značaj analize plodnosti tla,
• Kada treba obavljati kontrolu plodnosti tla?
• Kako se vrši uzorkovanje tla, metode?
• Pribor za uzimanje uzoraka,
• Obilježavanje uzoraka tla,
• Kako i kome dostaviti uzorke za analizu.
• Šta se analizira u uzorcima tla (koji parametri),
• Primjena mineralnih i organskih gnojiva (meliorativna gnojidba).
• Pravilna primjena zemljišta (osnovna obrada, osnovna gnojidba , meliorativna gnojidba).

Za sve detalje i dodatne informacije otvoreni su kontakt telefoni Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez, kontakt osoba Sivro Jusuf 030 718 217.

 

 

Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend