Pozitivni rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove upoznala je danas Vladu FBiH s rezultatima akcije kontrole rada nacrno i primjene fiskalnih kasa, provedene tokom posljednja tri mjeseca 2013. godine.Inspektori su zatekli 6,44 posto radnika nacrno, što je više u odnosu na pojačane nadzore iz 2011. kada je angažiranih radnika bez zaključenog ugovora o radu bilo 5,5 posto.

Naime, tada je u razdoblju od 33 dana kontrolirano 31.310 radnika, pri čemu je nacrno radilo njih 1.729. U najnovijoj akciji kontrolirano je 15.679 subjekata s ukupno 41.138 zaposlenika, a 2.651 osoba je zatečena bez reguliranog radno-pravnog statusa. Također su zatečeni radnici s pripremljenim ugovorima o radu koji su istjecali krajem godine, te je indikativno kako se radi o privremenom zapošljavanju. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove istakli su da pojačani nadzori, ne samo da su zaustavili negativni trend rasta rada nacrno, nego su lančano proizveli niz drugih pozitivnih učinaka. Tako je u radni odnos samo od 18. oktobra 2013. do 22. novembra 2013. primljeno novih 5.315 osoba, a inspekcijskim aktivnostima nesumnjivo su povećani fiskalni prihodi po osnovu PDV-a, kao i vanbudžetski prihod po osnovu uplate doprinosa. Lančano se očekuje i smanjenje broja prijavljenih u zavodima za zapošljavanje. Najavljeno je da će Federalna uprava i kantonalne inspekcije početkom 2014. provesti kontrolne nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali iste osobe. Inspekcijskim kontrolama urgirane su uplate po osnovu naknada za opće korisne funkcije šuma, za zagađenje zraka, te za vode i ceste u ukupnom iznosu 21.442,70 KM. Kontrolom je utvrđeno da 541 subjekt nije pristupio sistemu fiskalizacije. Kad je riječ o primjeni instaliranih fiskalnih uređaja, od ukupno 5.630 kontroliranih subjekata, njih 1.244 ili 22,1 posto ne izdaju fiskalni račun, dok devet nije prijavilo serviseru kvar na fiskalnom uređaju, što potpada pod prekršaj. Tokom kontrola, inspektori su izdali 5.501 prekršajni nalog u ukupnom iznosu 5.715.383 KM. Za 607 subjekta koji ne posjeduju odobrenje za rad naložena je privremena zabrana rada, a od tog broja 125 zapečaćeno. Zbog ustaljene prakse poslodavaca da u kratkom razdoblju odjavljuju i prijavljuju iste osobe, Vlada FBiH danas je zaključila da Federalno ministarstvo financija treba izmijeniti obrazac koji se dostavlja Poreznoj upravi Federacije BiH, kako bi jednim obrascem uposleni bili i odjavljivani i prijavljivani. U cilju reguliranja daljnjeg rada pijaca na malo, te pijačne prodaje tekstilnih i drugih roba, koje prodaju neregistrane fizičke osoba, potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo putem nadležne kantonalne inspekcije poduzme daljnje aktivnosti na praćenju postupaka koji su naloženi tim prodavcima. Potrebno je i da nadležna federalna ministarstva razmotre mogućnost izmjena zakona u toj oblasti. Vlade kantona trebaju ukloniti nelegalno izgrađene objekte koji su u sprezi s obavljanjem nelegalnih djelatnosti, te pojačati inspekcijski nadzor osoba koje su pod zdravstvenim sanitarnim nadzorom, a bave se proizvodnjom i prometom živežnih namirnica. Federalno ministarstvo finansija dužno je poduzeti dodatne mjere za učinkovitije funkcioniranje procesa fiskalizacije. Obzirom na masovnu pojavu registriranih udruženja (u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu) koje nezakonito obavljaju ugostiteljsku djelatnost, nužno je da Federalno ministarstvo pravde obrati pažnju na njihovu daljnju registraciju. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma naloženo je da pri rješavanju žalbi ovih udruženja u drugostepenom postupku uvaži činjenice koje se odnose na osnovnu registriranu djelatnost, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)