Lokalne vijesti

Potpisan ugovor između općine Vitez i GAP-a o zajedničkom ulaganju u rekonstrukciju zgrade općine

Već nekoliko godina, kako je kazao načelnik Vlado Alilović, općina Vitez ima vrlo uspješnu suradnju s međunarodnom organizacijom „Projekt upravne odgovornosti” (GAP).

 

Financijska podrška

Ova organizacija surađuje i određene projekte financijski podržava sa 72 općine u BiH, a glavni sponzori GAP-a su USAID, SID-a i Veleposlanstvo Nizozemske u BiH. Suradnja s Općinom Vitez počela je u ožujku 2009. u realizaciji projekta „Razvitak lokalne samouprave”. Riječ je o izgradnji i tehničkoj opremi Centra za pružanje usluga građanima – urbanističke suglasnosti, građevinske dozvole, te usluge katastra i imovinsko-pravnih poslova. U sklopu ovog projekta kojega je GAP financirao sa 184.520 KM, a Općina Vitez sa 149.868 KM, u svim općinskim službama ugrađena je i postavljena elektronička oprema, umrežena su računala i uspostavljena internetska veza te unutarnje umrežavanje telefonskih veza. Uz to, kontinuirano je vršena obuka djelatnika općinske administracije, a sve u organizaciji GAP-a što je pridonijelo da se informacije, odluke i zaključci, kao i sva pošta te arhivska dokumentacija nalaze u elektroničkom sustavu. Suradnja Općine Vitez i GAP-a nastavljena je i u četvrtak kada je u Vitezu potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju u rekonstrukciju općinske zgrade u ukupnom iznosu od 250.000 KM. To su učinili općinski načelnik Viteza Vlado Alilović i direktor Projekta upravne odgovornosti, Boris Maslo.

 

 

Osigurana sredstva

Sredstva za ovaj projekt bit će osigurana u iznosu od po 50 posto, a u planu je kompletna rekonstrukcija krovišta, uređenje potkrovlja za potrebe općinske administracije, prije svega OV-a te fasade na zgradi Općine. Prema riječima općinskog načelnika Alilovića, radovi bi trebali biti završeni do kraja ove godine, a kada će biti završen i interijer potkrovlja, zavisit će od financijskih mogućnosti.

 

(vitez.info)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend