Vijesti iz BiH

Potpisan poseban Memorandum o saradnji između UIO BiH i SIPA-e

Danas je u Banjoj Luci potpisan poseban Memorandum o saradnji između Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agnecije za istrage i zaštitu – SIPA-e. Memorandum su potpisali direktor UIO dr. Miro Džakula i direktor SIPA-e g. Perica Stanić.

 

Potpisani Memorandum o saradnji dvije agencije podrazumijeva puno bržu i kavlitetniju razmjenu podataka neophodnih za provođenje istraga u svim slučajevima gdje postoji osnovana sumnja da je izvršena utaja indirektnih poreza. Uprava će na zahtjev Državne ganecije za istrage i zaštitu obezbijediti tražene podatke o pravnim licima registrovanim u Jedinstvenom registru UIO, za koje SIPA-a provodi određene istražne radnje. Između ostalog, UIO će dostavljati SIPA-i spisak kompanija koje nisu u zakonskim rokovima izmirile svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza, već su ušle u postupak prinudne naplate po osnovu PDV-a, akciza, carine i putarine. Planirana je i razmjena baze poreskih obveznika rizičnog profila, kao i podaci o podnesenim krivičnim izvještajima. Memorandumom je uspostavljeno posebno Koordinaciono tijelo u kojem se nalaze službenici UIO i SIPA-e, koje će pripremati sadržaj, formu i oblik neophodnih informacija za razmjenu.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend