Poticaji privredi 2013.

Ministarstvo privrede odnosno Stručna komisija za izbor korisnika sredstava sa pozicije „Transfer – poticaj privredi“ za 2013.godinuo objavljuje S P I S A K ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove javnog Konkursa „Poticaj privredi“ za 2013.god, objavljenog u novinama Oslobođenje i na stranici Vlade SBK, dana 25.10.2013.god.

L O T 1.1. – Izgradnja poduzetničke infrastrukture

 

1. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
2. Općina Travnik
3. Općina Vitez
4. Općina Kiseljak
5. Općina Novi Travnik
Ponuđači čiji programi-projekti nisu prihvaćeni od strane Stručne komisije (nisu dostavljeni svi traženi dokumenti, kopije dostavljani dokumenata nisu ovjerene, prijava neblagovremena, dugovanja po osnovu poreza i doprinosa) mogu Ministarstvu privrede SBK uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica. Konačan spisak ponuđača koji će dobiti poticajna sredstva bit će objavljen nakon izvršenog ocjenjivanja-bodovanja programa-projekata. Poticajna sredstva neće dobiti subjekti kojima od strane Ministarstva privrede nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim sredstvima (odnosi se na sve LOT-ove).
(hronika.ba)