Vijesti iz BiH

Pošta iz Sarajeva ne može do Mostara

U skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja prirodne nepogode kojom se nalaže postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem uspostavljanja neophodnog funkcioniranja sistema, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, iako u otežanim uvjetima rada, osigurala je nesmetano funkcioniranje poštanskog prometa, na području poštanske mreže svih sedam centara pošta.

 

Na raspolaganju je preko 300 jedinica poštanske mreže. Prijem i otprema poštanskih pošiljki obavlja se u skladu s Redom prijevoza i Općim redom prijevoza u otežanim uvjetima, izuzev dijelova općine Jablanica, Mostar i Goražde, koji su još uvijek u blokadi puteva i komunikacija. Posebno je naglašeno da je dostava mirovina za umirovljenike koji svoje mirovine primaju preko BH Pošte počela u subotu 4.2.2012. godine. Zbog otežanih uvjeta rada izazvanih prirodnom nepogodom, moguća su kašnjenja u dostavi.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend