Vijesti iz BiH

Postotak djece neupisane u školu se povećava

Iako je u BiH gotovo ostvareno univerzalno osnovno školovanje, postotak neupisane djece i dalje se povećava te se procjenjuje da je sada dostigao 4 % od ukupnog broja djece koja se trebaju upisati u školu, dramatičan je podatak iz studije “Nepohađanje i napuštanje obrazovanja”.

Studija koja je objavljena na portalu zasvakodijete.ba je urađena za potrebe programa YERP- Program zapošljavanja i zadržavanja mladih. Posebne probleme u sticanju odgovarajućeg obrazovanja imaju djeca s poteškoćama u razvoju i onesposobljenjima. Isto to važi, ali iz različitih razloga, i za mnoge etničke manjine. Skoro 32 % onih koji završe osnovnu školu, ne nastavlja sa srednjom školom. Osim toga, ovaj broj skriva značajan disparitet između učenika iz siromašnih i bogatijih domaćinstava: 43 % iz prve i 23 % iz druge grupe učenika ne nastavljaju sa srednjim obrazovanjem. – Ovaj raskorak još je izraženiji u visokom obrazovanju, gdje samo 9,3 % učenika iz siromašnih porodica pohađa fakultet, dok je procenat učenika iz bogatih porodica tri puta veći – 27,3 %. Zbog niskog stepena obrazovanja, siromaštvo se zadržava iz generacije u generaciju. Iznenađujućih 31,5 % učenika koji završe osnovnu školu ne nastavljaju pohađati srednju školu. Prema podacima studije, razlog za ovo su siromaštvo i slab uspjeh. Posebno je ugrožena romska populacija u kojoj je, po nekim saznanjima, samo 15 % romske djece obuhvaćeno osnovnim obrazovanjem ili čak i manje. Među posebno rizične grupe spadaju i djeca s poteškoćama u razvoju, kao i djeca roditelja s niskim stepenom obrazovanja. – Stopa upisa u škole u BiH komparativno jeste visoka i iznosi 94 % školskih obveznika (mladih i djece), ali ipak, ova stopa nije dovoljno visoka za jednu modernu, evropsku zemlju koja ima ambicije pridružiti se EU. Zadatak Milenijskih razvojnih ciljeva jeste da do 2015. svi dječaci i djevojčice u BiH završe osnovnu školu i samim tim da se do 2015. ostvari 100 % upisa u bazično osnovno obrazovanje. Studija potcrtava da bez obzira na to što pravo na obrazovanje jeste osnovno ljudsko pravo, mnoga djeca i mladi u BiH ne mogu to ostvariti zbog brojnih razloga koji im stoje na putu. – Prvenstveno, osnovno obrazovanje bi zaista, a ne samo prividno, trebalo biti besplatno, što podrazumijeva obezbjeđivanje udžbenika, pribora i svesaka svakom učeniku, besplatnu užinu i prevoz do škole – navedeno je u studiji. Ovim istraživanjem, u kojem su učestvovali zaposlenici u školama i institucijama nadležnim za obrazovanje, došlo se do podataka da su najčešći razlozi nepohađanja i napuštanja osnovne i srednje škole teško materijalno stanje u porodici, nedostatak podrške roditelja, gubljenje volje i želje za školovanjem te problemi sa zakonom. U nešto manjem broju slučajeva navodi se i neodgovarajuće obrazovanje roditelja, zasnivanje bračne ili vanbračne zajednice, zahtijevanje roditelja od djeteta da radi i slični problemi. – Svi navedeni razlozi dobijeni istraživanjem su ozbiljni problemi koje bi se trebalo pomno pratiti, kako u školama, tako i u ostalim nadležnim institucijama. Da bi se moglo raditi na rješavanju tih problema, potrebno je identificirati djecu i mlade koji spadaju u tu kategoriju, odnosno ažurnom bazom podataka i umreženošću institucija nadležnih za obrazovanje obezbijediti protok informacija kako bi se identificirala ova kategorija, a time i lakše djelovalo na suzbijanju problema neupisivanja i napuštanja školovanja – jedna je od preporuka studije objavljene na portalu zasvakodijete.ba.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend