Porezna uprava FBiH: Povećana naplata svih vrsta direktnih poreza kao i doprinosa za MIO i za zdravstveno osiguranje

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su u periodu januar – april 2016. godine naplaćeni javni prihodi u iznosu od 1.431.510.602  KM, što je za 133.704.126 KM više nego u istom periodu 2015. godine. Iskazano u procentima povećanje iznosi 10,30 %.

 

U aprilu 2016. godine naplaćeno je ukupno 390.120.327 KM, što je za 13,62% ili za 46.766.760 KM više nego u aprilu 2015. godine. Na direktne poreze i doprinose odnosi se 390.056.830 KM, što je za 13,62 % ili za 46.759.256 KM više u odnosu na april  2015. godine.

U aprilu 2016. u odnosu na april 2015. godine povećana je naplata svih vrsta direktnih poreza za 32,52 % ili za 33.471.075 KM, i to:

  • porez na imovinu u iznosu od 12.762.737 KM, što je za 59 % više  ili 4.740.563 KM;
  • porez na dobit u iznosu od 26.383.482 KM, što je više za 39,36% ili 7.450.988  KM, od čega je naplata poreza na dobit banaka i finansijskih institucija povećana za 14,19% ili za 566.210 KM, a poreza na dobit preduzeća za 46,8% ili za 6.884.778 KM.
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 32.397.523 KM, što je povećanje od 20,7% ili 5.556.996 KM.

U posmatranom periodu povećana je i naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti. Naplaćeno je ukupno 253.658.091KM, što je za 5,53% ili za 13.288.181 KM više u odnosu na april 2015. godine. Po strukturi doprinosa zabilježen je rast po svim vrstama, i to:

  • doprinosa za PIO/MIO za 4,35%;
  • doprinosa za zdravstveno osiguranje za 7,29%;
  • doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti za 4,43%.

Prema nekim procjenama, siva ekonomija u 2015. godini iznosila je cca. 30% društvenog bruto proizvoda, a smanjenje sive ekonomije za 1% za rezultat može imati nove javne prihode u visini od oko 30 miliona KM. Slijedom ovih procjena, a imajući u vidu da su direktni porezi u 2016. godini povećani za preko 133 miliona maraka, logički se može zaključiti da je i procenat sive ekonomije smanjen cca. 3%.

Porezna uprava FBiH će nastaviti sa poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju naplate javnih prihoda.

Porezna uprava se zahvaljuje poreznim obveznicima koji izvršavaju svoje zakonom propisane obaveze i građanima koji na bilo koji način daju svoj doprinos u otkrivanju svih onih koji nezakonito rade.