Vijesti iz BiH

Porezna uprava FBiH: Obavijest za porezne obveznike koji organiziraju programe uz muziku uživo

Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike koji organiziraju programe uz muziku uživo da blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze, odnosno da:

 

  1. Tri dana prije početka organiziranja programa uz muziku uživo u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike;
  2. U propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima, nadležnoj poreznoj ispostavi podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo;
  3. Sa izvođačem muzike uživo zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno da obračunaju, obustave i prijave porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje, i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču

 

Izvršavanjem navedenih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

  • novčane kazne u iznosu od 500 KM do 10.000 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 KM do 2.000 KM,
  • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od 200 KM do 3.000 KM.

Pred nastupajuće novogodišnje praznike Porezna uprava Federacije BiH će na području Federacije BiH izvršiti pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata radi provjere zakonitog organiziranja programa s muzikom uživo.

Porezni obveznici se pozivaju da navedene i druge porezne obaveze izvrše u skladu sa poreznim i drugim propisima, jer cilj Porezne uprave nije kažnjavanje poreznih obveznika.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend