Polovina stanovništva u FBiH živi na rubu gladi

Gotovo polovina stanovništva u Bosni i Hercegovini živi na rubu egzistencije. Naime, posljednjom anketom o potrošnji kućanstava u BiH prvi su put prikupljeni podaci koji su omogućili praćenje europskih indikatora siromaštva i socijalne isključenosti, obuhvaćaju multidimenzijski koncept uskraćenosti i predstavljeni su udjelom stanovništva u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE – rizik od siromaštva, teška materijalna uskraćenost i nizak intenzitet rada), piše Večernji list BiH.

Prema rezultatima spomenute ankete, indikator rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE) za BiH identificira gotovo polovinu stanovništva zemlje (48,1%), što je dvostruko više od prosjeka svih 28 članica Europske unije (24%), a niže samo u odnosu na Bugarsku (49,1%). Incidencija rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u Federaciji BiH iznosila je 46% i viša je u ruralnim nego u urbanim područjima. Kako se navodi u izvješću Federalnog zavoda za javno zdravstvo, relativno siromaštvo je najviše koncentrirano unutar jednočlanih i kućanstava koja imaju pet ili više članova te samačkim kućanstvima gdje nositelj ima 65 i više godina. Nadalje se ističe kako je niska razina obrazovanja povezana s rizikom od siromaštva, pa je 39,8% kućanstava čiji nositelj nema nikakvu školsku spremu siromašno. Veliki dio siromašnih stanovnika naše zemlje čine i umirovljenici. “Udio umirovljenika u ukupnom broju stanovnika pokazuje trend porasta posljednjih godina. Prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u 2014. godini bilo je 394.900 umirovljenika, tj. 16,8% u ukupnom stanovništvu. Prosječna mirovina iznosila je 365,06 konvertibilnih maraka”, navodi se u spomenutom izvješću. Povećanom riziku od siromaštva u prilog ide i činjenica da u BiH raste broj uzdržavanog stanovništva.

“Stopa uzdržavanog stanovništva ima trend rasta posljednjih godina, u 2014. godini bila je visoka i iznosila je 45%, što znači da je veliki udio stanovnika koji nisu radno sposobni. Visoka stopa uzdržavanog stanovništva predstavlja značajan problem za financiranje mirovinskih fondova te socijalne i zdravstvene zaštite”, navodi se u izvješću Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Inače, pod “uzdržavanim stanovništvom” podrazumijevaju se djeca mlađa od 15 godina i stanovnici stariji od 65 godina, koje uzdržava radno aktivni dio stanovništva. Loša socijalna i ekonomska situacija dovodi i do lošeg zdravstvenog stanja stanovništva, kao i “bijele kuge”, jer se sve manji broj obitelji odlučuje na djecu. “Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH u 2014. godini, kao i prethodnih godina, bili su pretežno nepovoljni, što je povezano s lošom socijalnom i ekonomskom situacijom u zemlji, životnim navikama, uvjetima stanovanja, radnom sredinom, čimbenicima okoliša i mnogim drugim”, navodi se u analizi zdravstvenog stanja stanovništva 2014. u FBiH, koju je izradio Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, očekivana dužina života pri rođenju za stanovnike BiH je 76,65 godina, pri čemu je za muškarce 74,22 godine, a za žene je nešto dulja i iznosi 79 godina, što je slično prosjeku europske regije. Vodeći uzroci umiranja stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine već su dugi niz godina bolesti cirkulacijskog sustava (51,9%) i maligni tumori (21,8%).

Izvor: vecernji.ba