Lokalne vijesti

“Političke stranke, mediji i žene u politici u BiH: Lokalni izbori 2016.”

Na predstojećim lokalnim izborima u BiH bit će ukupno 417 kandidata za općinske načelnike ili gradonačelnike,  a  među  njima  je  samo  26  žena,  odnosno  6,2  posto.  Žene  čine  53  posto stanovništva u BiH i po Zakonu o ravnopravnosti spolova moraju biti zastupljene sa 40 posto na izbornim listama. Međutim, na posljednjim općim izborima 2014. godine izabrano je manje od 20  posto  žena.  Sa  željom  da  kandidatkinje  na  predstojećim  izborima  budu  više  uključene  u političke  aktivnosti,  da  budu  bolje  predstavljene  u  medijima,  u  političkim  emisijama  i reportažama, upriličena je dvodnevna konferencija u Neumu “Političke stranke, mediji i žene u politici  u  BiH:  Lokalni  izbori  2016.”  koju  je  organizirala  Westminsterska  fondacija  za demokratiju u BiH u okviru promocije žena u politici u BiH.

Konferencija  je  organizirana  za  predstavnike  političkih  stranaka,  nevladinog  sektora  i  medija, kao forum za dijalog relevantnih aktera te za dogovor o konkretnim koracima koje namjeravaju uraditi tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 2016.

Konferencija je završena usvajanjem  dokumenta „Partnerstvo za jednakost – Deklaracija za fair play izbore  2016.“,  kojom  se,  između  ostalog,   poziva  političke  stranke  da  na  predizbornim skupovima posebnu pažnju obrate na to da kandidatkinje budu predstavljene i dobiju priliku da predstave biračima svoje izborne ciljeve.

Na  konferenciji  u  Neumu  učestvovala  je  i  Nihada  Hadžić,  ispred Mreže  žena  s  invaliditetom BiH, kandidatkinja SDA Bugojno za predstojeće općinske izbore. Prisutnima je govorila o temi “Kako do jednakosti i boljih rezultata u isto vrijeme?”

Ona  je  posebno  istakla  da  su  mediji pokretačka  snaga  koja  oblikuje  javno  mišljenje. “ Izvještaji  o  osobama  s  invaliditetom  su  pristrani,  a  opisuju  ih  kao  ugrožene,  ranjive  osobe. Osobe  s  invaliditetom  su nevidljive,  mi  ih  ne  vidimo  u  novinama  ili  na  televiziji. U stvarnosti,osobe s invaliditetom se ponašaju kao jedinstvene ličnosti koje vode normalan život studiraju, zapošljavaju se, zasnivaju porodicu.

Publika s invaliditetom želi priznanje činjenice da je invaliditet dio svakodnevnog života i da bi mediji trebali da odražavaju tu realnost, predstavljajući invalidnost kao nešto normalno,” istakla je Nihada Hadžić  na konferenciji u Neumu.

 

(Izvor:Bugojno.info)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend