Vijesti iz BiH

Policajci će kažnjavati sa 100 KM za pušenje cigareta u zatvorenim javnim prostorima

Policijski službenici imat će pravo, nakon stupanja na snagu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje na tržištu, da naplate kaznu u iznosu od 100 KM svim osobama koje budu konzumirale cigarete u zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalazi maloljetna osoba ili više njih.
Nacrtom zakona zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od deset mg katrana po jednoj cigareti, više od jednog mg nikotina po cigareti i više od deset mg ugljen-monoksida po cigareti.
Zabranjena je prodaja i stavljanje na tržište duhanskih proizvoda, a posebno cigareta i duhana za samostalno motanje, koji sadrže aditive: vitamine i druge aditive koji stvaraju dojam da duhanski proizvod koristi zdravlju, ili da je manje opasan za zdravlje, kofein, taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, aditive koji imaju bojiva svojstva za emisije, kod duhanskih proizvoda za pušenje, aditive koji olakšavaju udisanje nikotina na usta ili nos i aditive koji imaju CMR (kancerogena, mutagena i reprotoksična) svojstva u nezapaljenom stanju.
Zabranjeno je stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže arome u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filteri, papiri, pakovanja, kapsule ili druga tehnička obilježja koja omogućavaju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duhanskog proizvoda ili jačine njihova dima. Filteri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duhan ni nikotin.
Svi duhanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH obavezno se testiraju, a troškove testiranja pri uvozu proizvoda na tržište FBiH, kao i troškove obveznog godišnjeg testiranja za provjeru količine katrana, nikotina i ugljen-monoksida u cigaretama snosi uvoznik robe, odnosno proizvođač.
Sva pakovanja duhanskih proizvoda, pojedinačno i zbirno, moraju sadržavati zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Zdravstvena upozorenja kojim se ukazuje na štetnost upotrebe duhanskih proizvoda uključuju opća upozorenja, dodatna upozorenja, kombinovana upozorenja i informativne poruke.
Kombinovana upozorenja sastoje se od fotografije ili druge ilustracije i odgovarajućeg teksta dodatnog upozorenja. Zdravstvena upozorenja na pojedinačnim pakovanjima i svim zbirnim pakovanjima moraju biti otisnuta tako da ih nije moguće ukloniti ili izbrisati i moraju biti u potpunosti vidljiva. Ova vrsta upozorenja ne smije biti djelomično ili u potpunosti skrivena ili prekinuta poreznim oznakama, oznakama cijene, sigurnosnim oznakama ili drugim elementima.
Kako se navodi, zdravstvena upozorenja ni na koji način ne smiju zakloniti ni prekinuti porezne oznake, oznake cijene, oznake za praćenje ili sigurnosne oznake na pojedinačnim pakovanjima. Zdravstvena upozorenja moraju pokrivati cijelu površinu pojedinačnog ili zbirnog pakovanja, koja je za njih namijenjena i ne smiju se ni na koji način komentirati, parafrazirati niti se na njih smije referirati.
Svako pojedinačno i sva zbirna pakovanja duhanskih proizvoda moraju sadržati kombinirana upozorenja na prednjoj i zadnjoj strani pakovanja i moraju zauzimati najmanje 65 posto površine na kojoj se štampaju.
U nacrtu se ističe da je na zbirnim i pojedinačnim pakovanjima duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje zabranjeno korištenje termina “light”, “super light”, “ultra light”, “slim”, “full flavour”, “ekstra”, “ultra” i sličnih termina.
Pojedinačna pakovanja cigareta moraju biti u obliku kvadra i sadržavati najmanje 20 cigareta. Dodaje se da pojedinačna pakovanja duhana za samostalno motanje moraju biti u obliku kvadra, u cilindričnom obliku ili u obliku vrećice i sadržavati najmanje 30 g duhana.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend