Počinje Izbor društveno odgovornih kompanija u BiH

Fondacija Mozaik i Agencija MaŠta najavljuju kampanju za Izbor društveno odgovornih kompanija godine u BiH “DOBRO’11”. Kampanja počinje procesom nominacija. Ukoliko ste zadovoljan uposlenik, kupac, partner, dobavljač, član lokalne zajednice, predstavnik asocijacije, udruženja, medijske kuće, možete nominirati kompaniju iz BiH za koju smatrate da posluje na društveno odgovoran način. Korporativna društvena odgovornost predstavlja posvećenost kompanija k etičnom ponašanju uz nastojanje da pridonesu održivom ekonomskom razvoju, poštujući ljude, zajednicu, društvo i okolinu u kojoj djeluju i na koju imaju utjecaj.

Cilj kampanje je upravo društvenog karaktera i nastoji motivirati kompanije u BiH da se aktivnije uključe u brigu o okolišu, radnicima i društvenoj zajednici. Pravo na sudjelovanje imaju sve domaće ili strane kompanije, registrovane u BiH, koje legalno posluju na teritoriju BiH. Iznimka su kompanije u vlasništvu Fondacije Mozaik, medijske kuće u BiH, te kompanije proglašene za najbolje u protekle dvije godine. Sve kompanije mogu biti nominirane za jednu, dvije ili sve tri kategorije izbora: briga o okolišu, korporativna filantropija, korporativno upravljanje i društveno odgovorne poslovne prakse. Kompanije mogu nominirati pojedinci, institucije, zadovoljni uposlenici, partneri, kupci, dobavljači, zaljubljenici u prirodu, članovi udruženja, kulturnih i sportskih asocijacija, predstavnici medijskih kuća, odnosno sve interesne javnosti. Svi koji raspolažu informacijama o dobrim primjerima kompanija u BiH mogu nominirati jednu ili više kompanija putem obrasca za nominacije koji se preuzima na  web stranici www.dobro.masta.ba. Proces traje od jedne do dvije minute, na obrascu se navode najosnovniji podaci o kompaniji, kao i razlozi nominacije. Krajnji rok za nominacije je 2. svibanj 2011. godine do polnoći. Više informacija na stranici www.dobro.masta.ba.