Lokalne vijesti

Pogledajte koji su projekti s područja Središnje Bosne dobili novac od Vlade RH

Na svojoj 54. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Republika Hrvatska, u skladu sa svojom ustavnom obvezom, kontinuirano skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini čime se ujedno potvrđuje snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, kao susjednoj, prijateljskoj i suverenoj državi.
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao središnje tijelo Republike Hrvatske za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, putem jasnog i učinkovitog institucionalnog okvira, brine za sustavno održavanje i razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske: kako s hrvatskim iseljeništvom, pripadnicima hrvatske manjine u 12 europskih država, tako i s Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
U 2017. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske odobrena su financijska sredstva u iznosu od 23.500.000,00 kuna i Odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovano je međuresomo Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,
Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017., na koji je pristiglo ukupno 363 prijave, održane su tri sjednice Povjerenstva. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda projekata i programa koji su ušli u uži izbor. Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:
programima i projektima iz područja kulture 6.210.000. 00 kn
programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 6.510.000. 00 kn
programima i projektima iz područja zdravstva 4.490.000. 00 kn
programima i projektima iz ostalih područja6.290.000. 00 kn
što ukupno iznosi 23.500.000,00 kn.

http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/161/donijeta-odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-financiranje-programa-i-projekata-nakladnicke-djelatnosti

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend