Podrška EU poljoprivredi i ruralnom razvoju u BiH

Osnovni prioriteti sektora poljoprivrede su usvojiti standarde, izgraditi kapacitete i institucije u BiH da se poljoprivredni proizvodi koji su proizvedeni u BiH mogu plasirati na tržište EU, te da se izgrade uvjeti da se privuku pretpristupni fondovi za oblast poljoprivrede, izjavio je pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dušan Nešković.

U tom pravcu su postavljeni i ciljevi projekta ‘Podrška poljoprivrednoj politici i strukturama usklađenim s IPARD-om’ (SAPIC), koji je zvanično predstavljen u Sarajevu. Projekt traje 23 mjeseca, a finansira ga Evropska unija putem Instrumenta pretpristupne podrške (IPA 2008), s budžetom više od dva miliona eura. Svrha projekta je podrška unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH, naročito putem podrške razvoja struktura usklađenih s EU, a  radi budućeg korištenja finansijske podrške Europske unije. Glavni partneri projekta su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ured za koordinaciju i harmonizaciju plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, entitetska ministarstva poljoprivrede i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta. Osnovni fokus projektnih aktivnosti, kako je kazao  voditelj projketa Humphrey Abbott, bit će na razvoju kadrovskih i institucionalnih kapaciteta na svim nivoima radi harmoniziranja i progresivnog usklađivanja vladinih politika i mjera s EU instrumentom pretpristupne podrške (IPA) i njegovom komponentom koja se odnosi na ruralni razvoj (IPARD). “Projekt će omogućiti, prije svega entitetskim ministarstvima i drugim nadležnim ministarstvima i njihovim odjelima za ruralni razvoj da na bolji i uspješniji način komuniciraju s korisnicima, odnosno samim poljoprivrednicima u okviru udruženja poljoprivrednika ili u manjim seoskim zajednicama da identificiraju svoje potrebe i u skladu sa njima da se obrate zahtjevom za finansiranje”, izjavio je Abbott. Projekt implementira konzorcij koji predvodi Hulla & Co Human Dynamics, u partnerstvu s Bolt International Consulting (GR), Regionalnom razvojnom agencijom ANKO (Grčka), TeamNet International (RO) i Mrežom za ekonomsku saradnju (BA). Što se tiče dinamike projekta, početna faza traje od 27. srpnja do 27. listopada ove godine, a realizacija od studenog 2012. do 27. srpnja 2014.

 

(Fena)