Lokalne vijesti

Podignuta optužnica protiv Mehmeda Sadikovića za ratni zločin na području Bugojna

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Mehmeda Sadikovića, rođenog 31.08.1948. godine u mjestu Slatina, općina Čajniče, nastanjenog u Bugojnu, državljanina BiH.


Optuženi se tereti da je u vrijeme ratnog stanja u BiH, u toku oružanog sukoba između HVO-a i Armije BiH, kao upravnik logora u stadionu NK “Iskra” u Bugojnu postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Tereti se da je u periodu od kraja jula 1993. godine, pa do septembra iste godine kao upravnik zatočeničkog objekta u Bugojnu sudjelovao, podstrekavao i pomagao u pripremanju, kao i činjenju krivičnih djela prema zatočenicima i ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti.

Prema navodima optužnice optuženi je dozvolio da se pripadnici HVO-a zatvaraju i drže zarobljenim u neuslovnim prostorijama, bez hrane, odjeće, ljekarskih tretmana i bez mogućnosti obavljanja higijenskih potreba.

Optuženi je dozvolio odabir zatočenika i ratnih zarobljenika koji su išli na prinudne radove, te je odobravao i dozvoljavao da se zatvorene i zarobljene osobe hrvatske nacionalnosti odvode na obavljanje prinudnih radova na prve borbene linije u Pruscu, kao i širu regiju Gornjeg Vakufa, te deminiranje minskih polja u Bugojnu.

Tokom odvođenja zatočenika, na prinudne radove na prvim borbenim linijama dvije osobe su usljed borbenih dejstava ubijene, a više zarobljenika je ranjeno, dok je prilikom deminiranja u augustu 1993. godine od aktiviranja eksplozivne naprave jedna osoba teško fizički povrijeđena.

Optuženi se tereti da je propustio da spriječi mučenje više zatočenika, ratnih zarobljenika, te da kazni njemu podređene počinitelje, stražare, a i bio saglasan se sa mučenjem istih.

Optuženi Sadiković, tereti se da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 175, stavak 1 KZ BiH. Optužnica će biti proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.
(Klix.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend