Počinju radovi na čišćenju i regulaciji korita rijeke Jaglenice i Grlonice

U cilju preventivnog djelovanja protiv mogućih poplava kao i saniranja posljedica proljetnih poplava Općina Novi Travnik pokrenula je aktivnosti koje su dovele do potpisivanja ugovora sa firmom „David doo“ Novi Travnik o „ Čišćenju i regulaciji korita rijeke Jaglenice i Grlonice“.

Čišćenje i regulacija korita rijeka će se vršiti u Mjesnim zajednicama Bučići, Rankovići, Stojkovići, Nević polje i Trenica dok će se u MZ Nević polje, Stojkovići i Rostovo izvršiti uređenje i čišćenje odvodnih kanala.

Radovi će početi narednog tjedna i odvijat će se uz koordinaciju predsjednika mjesnih zajednica.

Rok za završetak radova je 15 dana od uvođenja u posao.