Vijesti iz BiH

Počinje kampanja “Stop švercu” poseban naglasak na duhanu

Uprava za indirektno oporezivanje započela je javnu kampanju „Stop švercu“, čiji je cilj da svi građani Bosne i Hercegovine koji imaju bilo kakvu informaciju o utaji indirektnih poreza i nezakonitom prometovanju roba, a posebno duhanskih prerađevina, to dojave na otvorenu liniju: 080/ 02 06 07

Prihodi od indirektnih poreza (PDV-a, akciza, carina i putarina), od najvećeg su značaja za ukupnu fiskalnu stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Novcem prikupljenim od indirektnih poreza u najvećoj mjeri se financiraju zdravstvo, školstvo, putna infrastruktura, razna socijalna davanja i slično. Samo u prošloj, 2019. godini UIO je prikupila gotovo 8 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza.

Svaki oblik nezakonite trgovine treba biti otkriven, prijavljen i sankcionisan. Pored činjenice da se nezakonitom trgovinom izbjegava plaćanje obaveza u skladu sa vaećim propisima, stvara se i nelojalna konkurencija svim urednim poreskim obveznicima koji posluju potpuno poštujući zakonske obaveze.

Poseban naglasak želimo dati na prijavljivanje nezakonite prodaje duhana i duhanskih prerađevina. U posljednjih nekoliko godina, zbog značajnog povećanja poreskog opterećenja na duhan i cigarete, evidentiran je pad broja izdanih akciznih markica. Nažalost, nije došlo do smanjenja pušenja u BiH, već je porasla vrijednost tzv. „crnog tržišta“. Samo u šest mjeseci 2020. godine ovlašteni službenici UIO u aktivnostima provedenim na cijeloj teritoriji BiH oduzeli su duhana i cigareta u vrijednosti većoj od 1,5 miliona KM, što je više nego u cijeloj 2019. godini.

Posebno želimo naglasiti da kupovina i konzumiranje cigareta koje nisu obilježene akciznim markicama UIO mogu dodatno narušiti zdravlje građana, jer se radi o proizvodima za koje ne postoji nikakva informacija o porijeklu, te se ne zna što je sastav ovih proizvoda.

(Akta.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend