Počinje istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti u 4. razredu osnovne škole

U Bosni i Hercegovini 21. svibnja počinje TIMSS 2019 – Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti u četvrtom razredu osnovne škole.

Svrha istraživanja jeste dobivanje konkretnih, mjerljivih i usporedivih podataka o postignućima učenika, kao i podataka o obrazovnom i obiteljskom kontekstu u kojem učenici uče, s ciljem poboljšanja podučavanja i učenja matematike i prirodnih znanosti.

TIMSS omogućava praćenje postignuća učenika u globalnom kontekstu jer u istraživanju sudjeluje više od 60 zemalja širom svijeta.

Bitno je istaći kako TIMSS rezultati služe isključivokako bismo dobili širu sliku trenutnog stanja obrazovanja i primjene znanja u oblastima matematike i prirodnih znanosti u Bosni i Hercegovini te kako ni na koji način ovi rezultati ne utječu na ocjenjivanje učenika i učitelja.

Procjena postignuća učenika treba ukazati na eventualne nedostatke naših obrazovnih sustava, otvoriti dijalog o kvaliteti obrazovanja i omogućiti obrazovnim vlastima donošenje odluka za poboljšanje obrazovnih postignuća zasnovanih na dokazima.

TIMSS istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje uz suglasnost i u suradnji s nadležnim obrazovnim vlastima.

Istraživanje će trajati od 21.5. do 13.6.2019. godine, a u njemu će sudjelovati više od 6000 učenika četvrtog razreda iz 178 osnovnih škola, odnosno 336 odjeljenja.

Rezultati istraživanja za sve zemlje sudionice biti će predstavljeni javnosti u prosincu 2020. godine od strane Međunarodne Asocijacije za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA).

(Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH)