Plava voda u Zenici 2012. godine

Zeničani će Plavu vodu u slavinama imati 2012.godine, moglo se čuli u Travniku, na prezentaciji prve faze realizacije regionalnog projekta Plava voda u kojem sudjeluje pet općina, a financira ga kreditnim sredstvima Europska banka za obnovu i razvoj.

Prezentaciji su nazočili predstavnici pet općina: Zenice, Viteza, Travnika, Novog Travnika i Busovače – korisnika projekta, predstavnici međunarodnih financijskih institucija angažiranih oko projekta „Podrška razvoju infrastrukture u zemljama zapadnog Balkana –IPF, financiranog od strane EU, WYG International Ltd, Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Vijeća Europe. “Ukupna vrijednost projekta je oko 27 milijuna maraka, pri čemu Zenica u tom iznosu participira sa 60 % jer je najudaljenija i koristit će najviše vode. Plava voda za Zenicu je dugoročno rješenje, izjavio je Ekrem Kahriman, direktor „VIK“-a Zenica. Ovo je prvi put u BiH da se regionalni pristup koristi u cilju rješavanja problema neadekvatne opskrbe vodom pet općina koje se nalaze u dva kantona. Cilj projekta je korištenje izvora Plava voda, a detaljne hidrološke studije, koje su realizirane u okviru projekta, potvrdile su da izvor ima dovoljan protok i kvalitetu vode prema standardima EU za pitku vodu. Do sada je, u okviru pripreme projekta, realiziran veliki broj aktivnosti, uključujući i pripremu idejnog projekta cjevovoda, hidrološke studije, uspostavljanje regionalnog poduzeća, donošenje odluka o sudjelovanju u  projektu od strane pet Općinskih vijeća, ocjena utjecaja na okoliš i društvo, priprema mehanizama za alokaciju kapitalnih troškova itd. U narednom razdoblju aktivnosti na implementaciji projekta će uključivati pripremu glavnog projekta cjevovoda, podršku regionalnom poduzeću u pripremi dokumentacije za natječaj i nabavke, glavni projekt za zaštitnu zonu oko izvorišta, uspostavljanje financijskog sistema poduzeća itd.

 

(ENI news)