Lokalne vijesti

Plan radarskih kontrola danas u KSB

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari

PS VITEZ

15:00 do 19:00 sati M-5 Krčevine (kod Jerry servisa)
19:00 do 23:00 sati M-5 Ahmići

PS BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati ul.Armije BiH
09:00 do 10:30 sati Vrbanja
11:30 do 12:30 sati Čaušlije
13:00 do 14:30 sati Terzići I

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 11:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:00 sati Pajić Polje

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Bukovci
10:15 do 11:30 sati Polje
13:00 do 14:00 sati Kaonik
14:15 do 15:30 sati ul.1.Mart/Ožujak
18:00 do 19:00 sati Gavrine kuće.
19:10 do 20:30 sati ul.N.Š.Zrinski
20:40 do 21:50 sati ul.1.Mart/Ožujak
22:00 do 23:00 sati Polje

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Azapovići
12:00 do 14:30 sati ul.Sarajevska cesta

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend