Vijesti iz BiH

Plaće i naknade direktora zavoda i članova UO i NO bit će znatno smanjene

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH između ostalog je odlučeno da će uskoro biti usvojena odluka da se u narednom periodu znatno smanje plaće i naknade direktora raznih zavoda i članova upravnih i nadzornih odbora u cilju racionalizacije, a sve povodom iznošenja stanja u Zavodu Pazarić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo cjelovitu informaciju o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Na osnovu činjenica iz izvještaja, Federalna vlada danas nije prihvatila navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba.

Vlada FBiH tvrdi da tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli niti jedan ugovor zbog takvih navoda.

Foto: D.Ć./Klix.ba

Foto: D.Ć./Klix.ba

Vlada je ujedno pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koji su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

Nakon detaljno provedene analize, s ciljem ušteda i racionalnijeg utroška sredstava, Vlada je zaključila da će donijeti odluku kojom će biti bitno smanjene naknade članova upravnih i nadzornih odbora te ograničene plaće direktora zavoda u nadležnosti FBiH u rasponu dvije-tri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH.

(klix.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend