Padanje razreda odlazi u povijest?

Međunarodna Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) predložila je zemljama Europske unije da ukinu ponavljanje razreda, jer je neefikasno i skupo, prenose Večernje novosti. U njihovoj preporuci kaže se da od sadašnjeg modela, koji podrazumijeva da neuspješna djeca dva puta idu u isti razred, gube svi – i država i sami učenici.

Umjesto da izgube godinu, preporučeno je da se uvede neka vrsta ljetnjih škola, ali i obveza da pohađaju dopunsku nastavu. Tako bi učenici s dvije ili više zaključenih jedinica izgubili samo jedno ljeto, ali ne i cijelu narednu godinu. Tijekom raspusta bi odlazili na satove, a nastavnici bi im se mogli više posvetiti na satima kojima bi prisustvovale male grupe djece. U pojedinim zemljama, poput Češke, u školama se već bune protiv ovakvog principa, jer kažu da neku djecu, posebno u srednjim školama, mogu motivirati da uče jedino ako znaju da je kazna za loš uspjeh ponavljanje razreda. U preporuci OECD navodi se i da bi ovakvim sustavom država uštedjela veliki novac, jer je svaki učenik u klupi trošak za državni proračun. OECD kao argument koristi i istraživanja koja su pokazala da se učenici koji ponavljaju razred ni kasnije ne poprave značajno, a loše utječu i na drugu djecu koju često ometaju i narušavaju disciplinu na satu.