Lokalne vijesti

OV VITEZ: Usvojen Proračun za 2019. godinu

Na danas održanoj 15. sjednici Općinskog vijeća Vitez usvojen je Proračun za 2019. godinu u iznosu od 10.837.000 KM.

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.398.000 KM, što je za 8% više od plana za 2018 godinu. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.295.000 KM, što je 5% manje od plana za 2018 godinu.

Kapitalni transferi (grantovi)planirani  su u iznosu od 462.000 KM i to: 135.000 KM za izgradnju mosta na rijeci Lašvi; 55.000 KM za nabavku komunalne opreme (kante i kontejneri); 103.000 KM od FBiH za rekonstrukciju kanalizacione mreže; 161.000 KM za infrastrukturu u PC 96-2; 8.000 KM za utopljavanje zgrade Vatrogasnog doma u Starom Vitezu; 24.000 KM od KSB za rekonstrukciju kanalizacione mreže.

Kapitalni primici planirani su u iznosu od 2.300.000 KM  i to 300.000 KM, od prodaje stalnih sredstava općine (trafo stanice) i 2.000.000 KM  od kredita za infrastrukturu.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima Proračuna su Kapitalni izdaci (gotovo 4 milijuna maraka), Tekući transferi (3,4 milijuna) i plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 milijuna KM). Iznos za bruto plaće uposlenika veći je za 4%, jer se planira zapošljavanje dva nova djelatnika, pa bi ukupan broj zaposlenih iznosio 90. Osim toga, povećanje se odnosi i na planirani rast plaća za 3,33 %, tako da bi osnovica za obračun plaća za zaposlene u Općini Vitez – organ uprave, Općinsko pravobraniteljstvo, JU Centar za socijalni rad i JU Gradska knjižnica iznosila 310 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend