OV donijelo Odluku o utvrđivanju naziva ulica i trgova na području općine Busovača

Na 16.sjednici Općinskog vijeća Busovače donesena je Odluka kojom se za 2010. godinu dodjeljuju slijedeća javna priznanja: – Zlatna plaketa općine Busovača: Nogometnom klubu „Busovača“ i Medžlisu islamske zajednice Busovača, te Srebrna plaketa općine Busovača: Humanitarnoj udruzi „Dar srca“ Busovača.

Također, donesena je i Odluka o utvrđivanju naziva ulica i trgova na području općine Busovača:

 

Ulica Branilaca/Branitelja domovine – od Centra do „1. mart/ožujak“ kod IKB d.d. Zenica – Ekspozitura Busovača,
Ulica „1 marta/ožujka“ –od završetka ulice N.Š. Zrinski do kasarne Draga,
Ulica Nikole Šubića Zrinskog –od „Nigma“ do križanja sa ulicom Kulina bana s lijeve strane i ulicom Aleksa Šantić s desne strane, odnosno do početka ulice „1. mart/ ožujak“,
Ulica Silvija Stahimira Kranjčevića – od križanja sa ulicom Tina Ujevića do križanja sa ulicom „1. mart/ožujak“,
Ulica Kulina bana – od ulica N.Š.Zrinski i „1. mart/ožujak“ pored Srednje škole i PGM do mosta,
Ulica Željeznička ulica – od kuće Neslanovića pored kafe „OKO“, poslovnog centra „Konzum“, Rasadnika do „Nigma Termoziegel“,
Ulica Muse Ćazima Ćatića– od benzinske pumpe „Čaljkušić“ odnosno od križanja sa ulicom N.Š.Zrinski, pored Pravoslavne crkve do centra, zaključno sa kućom Saračevića,
Ulica Alekse Šantića– od ulice Musa Ćazima Ćatića i ugostiteljskog objekta „Tanta“, pored kovačije do križanja sa ulicom N.Š.Zrinski ,
Ulica Tina Ujevića – od Saračevića kuće do kuće Natalije Jović,
Ulica Maka Dizdara – od ulice „16. kolovoz/august“ kod kioska „ZOZA“ pored MIO/PIO i „ESTA“ d.o.o. do križanja sa ulicom S.S. Kranjčevića,
Ulica Nikole Šopa – od križanja sa ulicom Maka Dizdara, pored zgrade Katastra, do križanja sa ulicom S.S.Kranjčevića,
Ulica „16. kolovoz/august“– od ulice „1. mart/ožujak“, pored zgrade Općine i robne kuće do križanja sa ulicom Branitelja/Branilaca domovine,
Ulica Meše Selimovića – odkrižanja sa ulicom „1. mart/ožujak“ kod zgrade Policijske stanice, ispred pošte, do križanja sa ulicom Branitelja/Branilaca domovine,
Gradski trg – centar grada koji obuhvata ugostiteljski objekt „Gurman“, vatrogasni dom, pijacu, zanatski centar, zgradu stare škole, ugostiteljski objekt „Centar“ i kuću Dizdarevića,
Ulica Hazima efendije Kuskunovića – od centra, počevši od slastičarne u sklopu mekteba do raskrižja kod kuće čiji je vlasnik Ilijas Redžić, računajući i odvojak lijevo koji obuhvata i kuće Ekmeščića, do križanja sa ulicom msg. Marka Alaupovića,

Ulica Ravanjski put – od ulice Hazima efedije Kuskunovića do naseljenog mjesta Ravan,
Ulica Grkar – od križanja sa ulicom Ravanjski put kod kuće Deljkića do naseljenog mjesta Buselji,
Ulica Ive Andrića –od križanja sa ulicom Branitelja/Branilaca domovine, pored JU Centar za socijalni rad do kuće čiji je vlasnik Željko Relota,
Ulica A.B.Šimića– od ulice „16. kolovoz/august“ do križanja sa ulicom Meša Selimović,
Ulica Kadića strana- od ulice Musa Ćazim Ćatić kroz naselje Kadića strana do naseljenog mjesta Buselji,
Ulica Kralja Tomislava – od raskrižja ulica Hazima efendije Kuskunovića i ulice Ravanjski put do raskrižja sa ulicom Tisovačka cesta – Smajin mlin
Ulica msg. Marka Alaupovića – od raskrižja sa ulicom Branitelja/ Branilaca domovine, pored crkve do kuće Franje Petrovića i doktora Franca, računajući i desni odvojak do križanja sa ulicom Hazima efendije Kuskunovića kod kuće glavnog imama,
Ulica fra Nikice Miličevića – od završetka ulice msg. Marka Alaupovića kod kuće Franje Petrovića do križanja sa ulicom Tisovačka cesta – radnja „Kod Pajde“,
Ulica Carički put – od križanja ulice Branitelja/Branilaca domovine i ulice Tisovačka cesta, do naseljenog mjesta Carica,
Ulica Tisovačka cesta – od križanja ulice Branitelja/Branilaca domovine i ulice Carički put, kod zgrade Šumarije, do lokaliteta Smajin mlin,
Ulica Podcarički put – od križanja sa ulicom Tisovačka cesta, do kuće Bradarića,
Ulica Evlije Ćelebije – od križanja sa ulicom „1. mart/ožujak“, pored kuća Hajdarevića i Dželalića, do kraja vikend naselja,
Ulica Zagrebačka – od Policijske stanice do Vidovića mosta , obuhvatajuću kuću Antonije Bošnjak i dvije prizemnice,
Ulica Isaka Samokovlije – od križanja sa Zagrebačkom ulicom kod kuća Marića i Rodića do križanja sa Zagrebačkom ulicom kod Vidovića mosta,
Ulica Luka I – od kuće Miljka Vinka do kuće Zdravka Vidovića i dalje lijevo do križanja sa Zagrebačkom ulicom kod Vidovića mosta,
Ulica Luka II – od kuće Milenka Relota desno do spajanja sa ulicom Luka I ,
Ulica Luka III – od kuće Kojadin Marijana do spajanja sa ulicom Luka II ,
Ulica Luka IV –od kuće Tome Vujica (ulica „1. mart/ožujak“) do Vučića kuća,
Ulica Luka V –od granice sa hotelom „Tisa“ do križanja sa ulicom Luka III, odnosno, kuće Luke Milinović,
Ulica Luka VI –od križanja sa ulicom Luka IV do križanja sa ulicom Luka I.