Lokalne vijesti

Otvoreno pismo grupe aktivista iz Jajca: Alarmantno! Vodopad u Jajcu bez vode, ugrožen mrijest ribe…

Grupa ekoloških aktivista i građana Jajca koja aktivnih u nekoliko nevladinih organizacija i sportskih udruženjaposebno vezanih za problematiku i pitanje voda, uputila je otvoreno pismo Agenciji za vodno područje rijeke Save. Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

U Jajcu, na području Mračaja, su nedavno počeli građevinski radovi na rijeci Plivi. Kako Općina Jajce nema direktnu nadležnost nad ovim projektom, već Agencija za vodno područje rijeke Save, od Vas tražimo da nam ustupite informacije o planiranom trajanju radova, razlogu smanjenog protoka vode i načinu na koji će šteta načinjena prema ribljem fondu, sedrenim naslagama, te turističkoj ponudi grada Jajca biti nadoknađena.

Protok vode koritom Plive, kao i na vodopadu je drastično smanjen, te je trenutno daleko ispod biološkog minimuma od 3 m3/s, što predstavlja nepogodne uslove za razvoj sedre koja je karakteristična za rijeku Plivu. Osim toga, turistička ponuda grada Jajca sa vodopadom bez vode je narušena i šalje negativnu ambijentalnu sliku u svijet, nešto što grad usmjeren ka razvoju turizma sebi ne smije dozvoliti. Trenutni protok vode također ugrožava biljni i životinjski svijet koji nastanjuje tok rijeke Plive čiji je vodostaj drastično smanjen, posebno u sezoni kada riba započinje mrijest. Kako na mjestu izvođenja radova postoje tek šture informacijeo trajanju radova, građani su s pravom zabrinuti o ishodu i posljedicama ovog projekta.

U proteklim mjesecima smo svjedočili pokušajima gradnje malih hidroelektrana na rijeci Plivi, što je aktivizmom naših nevladinih organizacija i pritiskom naših sugrađana osujećeno. Općinsko vijeće Jajce je prošle sedmice usvojilo deklaraciju „Općina bez brana“, kao i zaključak kojim se zabranjuje gradnja malih hidrocentrala na području općine Jajce. Kao što smo rijeku Plivu i općinu Jajce odbranili od malih hidroelektrana, tako ćemo ih odbraniti od drugih sličnih uzurpacija.Ovom prilikom od Vas zahtijevamo da javnost obavijestite o gore spomenutim pitanjima, te da vodopadu i Plivi hitno povratite stari izgled i sjaj.”

S poštovanjem,

Atif Kučuković, diplomirani inženjeri geologije

Esma Žuna Zjajo, ekološka aktivistkinja

Mumin Keljalić, Rafting klub Jajce

Samir Beharić, ekološki aktivista

Velid Hrnjić, Planinarsko društvo Ćusine

Željka Marušić Ladan, Eko pokret Jajce

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend